Välkommen

Bästa ägare av fritids-hus, som inte har möjlighet att se till huset i långa perioder. Alarm är en väg till att skydda ditt hus, men tyvärr inte helt personligt och nog. Och kanske tycker du det er för mycket att fråga grannen om att se till ditt hus också, särskilt når han inte är där heller. Du behöver inte mera bekymra dig om hårt väder, inomhus/städning eller utomhus och trädgårdsarbete, eller inbrott. Skönt vi inte kan hålla inbrott ut, kan vi tillsammans minimera skadorna. Din hus- tillsyningsman erbjuder lokalt och personligt tillsyn och husskötsel, som om du var här.

Kvalitet & Miljö

Kvalitet och Miljö är likeså viktiga för oss som Trygghet och den nära personliga service. Vi utförar arbeten professionellt. Våra produkter är miljöprodukter, testad och prövat av självaste Kongeligt städspersonal i England. Vi arbetar på ett miljömässigt hållbart sätt utan avkall på kvalitet. Vi brukar allmäna produkter som: attika, citron/citrus, brun såpa, ufärgat diskmedel och lunt vatten. Kemikalier inngår inte i våra kvalitetsvärdena eller hänsyn till våras allas miljö.

Read More

Trygghet

För oss är det jätte viktigt med trygghet, kvalitet och den nära personliga service. Vi är sådan av egen personlighet, men vi växte också upp med värdena som respekt för andra människor och för andras egendom, och detta är vår utgångspunkt med allt vad vi arbetar med. Då idén blommade ut av vårt eget behov för ett litet lokalt och personligt i sin service familjeföretag, är våra huvudtjänster just det.

Read More